Het onderwijs van de Hogeschool Leiden vindt de rest van het jaar online plaats. Ook de toetsen worden alleen digitaal afgenomen. Dat is woensdagmiddag besloten om studenten, docenten en andere medewerkers van de hogeschool voor de rest van het collegejaar duidelijkheid te geven.

In een mail aan alle studenten schrijft de hogeschool dat nu wordt onderzocht hoe het onderwijs er de komende maanden uit gaat zien en wat dit voor de studenten betekent.

De hogeschool waarschuwt de studenten dat er studievertraging kan ontstaan, zeker omdat het niet mogelijk is om al het onderwijs onderwijs, practica en sommige toetsen digitaal aan te bieden.

Eerder nam de Universiteit Leiden een vergelijkbaar besluit. Ook die onderwijsinstelling verzorgt het onderwijs voor de rest van het collegejaar online. Voor de hogeschool geldt dat er wordt bekeken of onderdelen van onderwijs en toetsing toch nog locatie kunnen plaatsvinden als de overheid tussentijds de coronamaatregelen versoepelt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.