De meeste leden van de Zoeterwoudse gemeenteraad zijn niet van plan om donderdagavond deel te nemen aan de geplande raadsvergadering. Slechts twee van de dertien raadsleden verwachten aanwezig te zijn op de vergadering die het college donderdagavond in aangepaste vorm organiseert.

De VVD-fractie laat in een verklaring weten het niet passend te vinden om een raadsvergadering te houden. "Gezondheid van de inwoners staat nu voorop. Daarbij zijn de agendapunten niet dusdanig belangrijk dat de wereld ophoudt met draaien als er geen raadsvergadering is", aldus fractievoorzitter Mathieu Paardekooper.

De fracties van CDA en Progressief Zoeterwoude laten het aan de raadsleden zelf om te beslissen of zij wel of niet aanwezig zijn. Alle leden van de CDA-fractie laten weten zich om persoonlijke redenen af te melden.

Van Progressief Zoeterwoude verwachten twee van de zes leden naar de raad te komen. Thea van der Kooij, van eenmansfractie Senioren Belangen Zoeterwoude, was niet bereikbaar voor commentaar.

Quorum van zeven personen

Om een besluit te kunnen nemen is altijd een minimale bezetting van de gemeenteraad verplicht, een zogeheten quorum. In het geval van Zoeterwoude betekent dit dat er minimaal zeven raadsleden aanwezig moeten zijn.

Mocht dat minimum niet worden gehaald, dan zal er na 24 uur een nieuwe raadsvergadering worden georganiseerd waarbij het quorum niet meer nodig is. Ook dan geldt nog wel dat besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Het college kondigde eerder al aan de raadsvergadering van donderdag in aangepaste vorm te willen organiseren. Er zal alleen een besluitvormend deel zijn waarbij, buiten de raadsleden, geen wethouders of ambtenaren aanwezig zijn. Publiek wordt aangeraden om thuis te blijven.