De Haarlemmerstraat parkeergarage aan de Middelstegracht krijgt er 88 parkeerplekken bij. Dat heeft het Leidse college dinsdag besloten na een haalbaarheidsstudie waaruit blijkt dat ophogen technisch mogelijk is.

De garage wordt opgehoogd met drie parkeerlagen, zogeheten split levels. Het aantal parkeerplaatsen stijgt daarmee tot 357. Het toevoegen van drie parkeerlagen is het maximum haalbare.

Naast de uitbreiding wordt de bestaande garage gerenoveerd. Daarmee wil de gemeente de kwaliteit en veiligheid van de garage verhogen. Een groot deel van de buitengevel van de garage wordt voorzien van groen. Na deze opknapbeurt is de garage duurzamer en past deze beter in het historisch stadsgezicht van de binnenstad.

Het creëren van extra parkeerplaatsen in de parkeergarage past bij de ambitie van het college om de binnenstad autoluw te maken.