De NS-fietsenstalling aan de centrumzijde is sinds zaterdag 21 maart gesloten. De stalling aan de zeezijde blijft wel open en wordt tijdelijk gratis.

Momenteel wordt bekeken of en zo ja welke gemeentelijke fietsenstallingen rond het station en in het centrum sluiten of beperkter open zijn.

De NS heeft de dienstverlening op en rond stations landelijk aangepast vanwege het coronavirus. "Door de oproep om thuis te werken en het sluiten van scholen, is het extreem rustig in het openbaar vervoer", aldus de NS. Dat geldt ook de fietsenstallingen bij stations. Daarnaast heeft ook de NS te maken met minder personeelsleden die aan het werk kunnen.

Per station is tenminste één bemenste fietsenstalling open: vanaf een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein. De fietsreparatie is ook tijdelijk gesloten.

De gemeente Leiden kijkt samen met De Zijl Bedrijven nog of alle bemenste fietsenstallingen bij het station en in het centrum open moeten en kunnen blijven. Die stallingen worden beheerd door DZB.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.