Het Leidse verzorgingshuis Topaz roept familie van ouderen die in een van de locaties van de stichting wonen op om kaartjes, bloemen en mondkapjes te blijven sturen.

Vanaf vrijdag zijn alle verpleeghuizen in Nederland dicht voor bezoek, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

"Dat betekent niet dat bewoners zielig en alleen op hun kamers moeten blijven zitten. Het personeel zorgt voor allerlei activiteiten en afleiding", aldus Lia de Jongh, voorzitter van de raad van bestuur van Topaz.

Stichting Topaz heeft vijf locaties in Leiden, waar mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen terechtkunnen. Voor al deze bewoners en hun familie is het heel moeilijk dat ze elkaar niet meer kunnen zien.

De Jongh vertelt dat er momenteel nog geen coronapatiënten zijn in de huizen van Topaz. "We zitten in een aparte situatie. Maar het huis is van de bewoners, en zij kunnen gewoon door het huis bewegen. We proberen het leven zo normaal mogelijk door te laten gaan."

Alle acties met bloemen vindt De Jongh hartverwarmend. "Kaartjes aan de bewoners worden zeer op prijs gesteld. Daar worden bewoners erg blij van." Verder doet ze een oproep om mondkapjes aan te leveren. "De zorg heeft ze keihard nodig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.