Ondernemers en zzp'ers in regio Leiden kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Dat meldt Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) die onder meer de belastingen van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest int.

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus zijn door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers.

Ook lokale overheden is verzocht soepeler te zijn bij het betalen van de belastingen door ondernemers. Dat meldt de BSGR die de belastingen int voor een groot aantal gemeenten in de regio Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Veel ondernemers hebben de afgelopen periode een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus aan bedrijven die daarom vragen.