De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben besloten om vrijwel alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en met 6 april te laten vervallen vanwege het coronavirus.

In Leiden komen alle vergaderingen en bijeenkomsten tot en met 6 april te vervallen. De raad bespreekt de onderwerpen die voor deze periode op de agenda stonden op een later moment. De komende weken onderzoekt de gemeenteraad hoe het raadswerk en de bestuurlijke besluitvorming na 6 april weer verder kunnen gaan.

Ook in Leiderdorp wordt deze maand niet meer vergaderd door de commissie- en raadsleden. De fractievoorzitters en de burgemeester hebben besloten om de vergaderingen van 23 maart en 30 maart te laten vervallen. Ook een geplande informatieavond op 6 april wordt afgelast. Het is nu de bedoeling dat de gemeenteraad op 20 april weer bijeenkomt met de agenda van de afgelaste raad van 30 maart.

In Oegstgeest zijn nog niet alle bijeenkomsten voor raadsleden afgelast. De beeldvormende raadsbijeenkomst van donderdag 19 maart over de APV vervalt. De besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 26 maart gaat vooralsnog wel door. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze bijeenkomst met minder aanwezige mensen te doen. De gezamenlijke commissie Ruimte en Burger van donderdag 2 april vervalt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.