Bedrijfsafval in het centrum van Leiden wordt voortaan duurzaam ingezameld door het bedrijf InzamelHelden. Dat bedrijf komt vanaf zondag met een elektrische bakfiets dagelijks aparte afvalstromen ophalen bij horeca en winkels in de binnenstad.

Ondernemers in het centrum zullen hun afval beter scheiden. Doordat het afval opgehaald wordt bij de ondernemers zelf, zullen de afvalcontainers uit de openbare ruime verdwijnen.

De emissievrije inzameling is een pilotproject van Stichting Duurzame Horeca Leiden en Omstreken. De voorbereiding en begeleiding worden bekostigd door de gemeente en een bijdrage van Centrummanagement.

Deze drie partijen zetten vanuit een gezamenlijke stuurgroep de stappen die voor deze nieuwe vorm van inzameling nodig zijn. De inzameling en de verdere verwerking gebeurt door de marktpartijen zelf, zonder subsidie.