De gemeente Leiden onderzoekt momenteel of er basisscholen zijn waarbij loden waterleidingen in de grond liggen, zo heeft wethouder Ashley North donderdagavond bekendgemaakt in de gemeenteraad.

Als zulke leidingen bij een van de scholen worden gevonden, zullen die direct worden vervangen.

De loden leidingen zijn al sinds 1960 verboden in Nederland, maar de afgelopen maanden werd in meerdere gebouwen in Amsterdam en Utrecht toch te veel lood in het drinkwater aangetroffen. Sindsdien hebben meerdere gemeenten aangekondigd te gaan controleren op loden leidingen.

Loodinname via kraanwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name van zwangere vrouwen, baby's die met de fles gevoed worden en kinderen tot een jaar of zeven.

'Voor de zekerheid komt er een onderzoek'

Het CDA en SP vroegen donderdagavond naar de stand van zaken in Leiden. "Ik begrijp goed dat mensen zich hier zorgen over maken", liet wethouder North weten.

Hij wijst er wel op dat loden waterleidingen al sinds 1960 verboden zijn. "Als gemeente hebben we bij de renovatie sindsdien altijd loden waterleidingen vervangen, dus op heel veel plekken zijn ze er niet meer." Voor de zekerheid komt er nog wel een onderzoek bij basisscholen waarvan de gemeente Leiden eigenaar is.

De wethouder roept eigenaren van niet-gemeentelijke panden, zoals van koophuizen maar ook van sommige basisscholen in de stad, op om ook een onderzoek in te stellen. Dat kan met een watertest waaruit blijkt of er lood in het water zit. Om het belang van zo'n test onder de aandacht te brengen, besteedt de gemeente de komende tijd extra aandacht aan het probleem.

Het sturen van een brief aan alle huiseigenaren, waar CDA en SP om vroegen, gaat de wethouder echter te ver. Hij wijst daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wanneer het onderzoek naar gemeentelijke basisscholen is afgerond, kan North nog niet zeggen.