Cultuurfonds Leiden is op zoek naar een opvolger voor de zogeheten 'cultuurmakelaar' Mirjam Flik, die dit voorjaar afscheid neemt van de organisatie.

Het fonds werd ruim tien jaar geleden opgericht en heeft als doel om de Leidse cultuur en de Leidse cultuursector te versterken. De gemeente Leiden is de voornaamste geldschieter van het Cultuurfonds en de taken in het fonds worden vervuld door de cultuurmakelaar, die wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

De cultuurmakelaar werkt nauw samen met de stadscurator van het Lucas van Leydenfonds, dat de komende jaren aan de slag gaat met het realiseren van kunst in de openbare ruimte.