Bart Hoenen heeft maandagavond afscheid genomen van de Leiderdorpse gemeenteraad. De fractievoorzitter van VVD Leiderdorp was tien jaar raadslid. Hoenen liet weten plaats te maken voor nieuw talent binnen zijn fractie en gaat zich nu meer inzetten voor regionaal ondernemerschap.

Eerder liet Hoenen al weten dat het tijd was om afscheid te nemen nu de rust was wedergekeerd. Maandagavond vertelde hij nogmaals wat zijn beweegredenen zijn om de politiek te verlaten. "We gaan een nieuwe fase in. Met nog twee jaar tot de nieuwe verkiezingen moeten we mijns inziens verder met een team van mensen dat ook verder wil ná die verkiezingen. Ik pas niet meer in die beschrijving."

"Mijn toenemende dagelijkse werkzaamheden op het gebied van regionaal ondernemerschap en de kwaliteiten en honger binnen mijn eigen fractie boden mij een meer dan geschikte aanleiding om ruimte te maken voor nieuwe talenten", liet Hoenen ook weten.

De Leiderdorpse raad heeft een aantal raadsleden die even lang of zelfs nog langer de Leiderdorpse burgers in de raadszaal vertegenwoordigen. Dat is geen goede zaak, vindt Hoenen.

"Na tien jaar concludeer ik, dat ondanks dat de wereld om ons heen best wel snel verandert, er in de politiek in het algemeen en in Leiderdorp in het bijzonder, misschien wel te veel en te lang hetzelfde blijft. Ook daarom is het goed dat een oudgediende als ik tijdig het veld ruimt."

Burgemeester Laila Driessen bedankte Hoenen voor zijn jarenlange inzet voor Leiderdorp en ook voor de manier waarop hij dat heeft gedaan. "Je bent een man van de inhoud, pragmatisch, maar zoekt ook gezamenlijk naar oplossingen. Ook zeg je waar het op staat, en als het moet, ga je de confrontatie niet uit de weg. Je weet wat je aan jou hebt."