De ondergrondse fietsenstalling bij station Leiden Centraal aan de kant van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt sinds kort met een nieuw systeem om gebruikers naar vrije plekken te verwijzen. Sensoren houden de lege en bezette plekken in de stalling bij.

Door het nieuwe systeem kunnen fietsers gemakkelijker een plaats vinden voor hun fiets. Bij de ingang is te zien hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn.

Het systeem wordt momenteel nog getest. Binnenkort wordt ook bijgehouden hoelang een fiets op één plek staat. Zodra dit wordt bijgehouden, wordt er niet langer meer gewerkt met de huidige gekleurde fietslabels.

In de fietsenstalling onder Lorentz, die dit voorjaar zal openen, wordt het nieuwe systeem ook toegepast. De gemeente is van plan om dit systeem ook bij nieuwe toekomstige fietsenstallingen in te voeren.