De Leidse binnenstad is in de race voor de titel Beste Binnenstad 2020. In de categorie grote binnensteden neemt Leiden het op tegen negen andere steden. De verkiezing Beste Binnenstad wordt sinds 2003 om de drie jaar gehouden.

Het doel van de verkiezing van Platform Binnenstadsmanagement is de samenwerking tussen de partijen in de binnenstad te vergroten en te versterken, en aandacht te vragen voor de binnensteden van Nederland en de ontwikkeling van binnensteden te stimuleren.

Zeven binnensteden zijn geselecteerd op basis van de Binnenstadsbarometer. Deze online tool combineert circa tweehonderd verschillende datasets en geeft daardoor een integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. Omdat de barometer nog in ontwikkeling is, zijn er ook drie wildcards vergeven op basis van aanmelding en de veelbelovende, toonaangevende ontwikkelingen die de afgelopen drie jaar in de binnensteden hebben plaatsgevonden. Leiden is een van de steden met een wildcard.

De tien geselecteerde binnensteden per categorie krijgen nu de tijd om een bidbook aan te leveren, waarin zij aan de hand van drie toonaangevende projecten of processen toelichten welke ontwikkeling de binnenstad heeft doorgemaakt in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2020.

Daarnaast wordt er een speeddateochtend georganiseerd waar de genomineerden de gelegenheid krijgen om het bidbook toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden. Op basis van het bidbook, de speeddate en de data uit de Binnenstadsbarometer kiezen de juryleden op 9 maart de twee finalisten per categorie. De categorieën zijn grote binnensteden en middelgrote steden.

Half mei wordt winnaar beste grote binnenstad bekendgemaakt

De finalisten krijgen vervolgens een bezoek van de voltallige jury en worden beoordeeld op zes thema's: Economie, Veerkracht, Inclusiviteit, Identiteit, Governance en Levendigheid. Half mei worden tijdens de Beste Binnenstad Awards in Breda de twee winnaars bekendgemaakt.

In de categorie grote binnensteden, die bestaat uit meer dan 550 publieksgerichte functies in het centrum, zijn genomineerd: Arnhem, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

De andere categorie is middelgrote binnensteden (tussen de 225 en 550 publieksgerichte functies in het centrum). Ook daar zijn tien steden genomineerd: Alphen aan den Rijn, Deventer, Ede, Hoogeveen, Middelburg, Roermond, Sneek, Tiel, Uden en Woerden.