De bouw van een nieuwe Leo Kannerschool in Oegstgeest moet in 2020 van start gaan. Dat zegt wethouder Matthijs Huizing van Onderwijshuisvesting.

Als het aan Huizing ligt, komt de nieuwbouw van de school voor speciaal onderwijs op een weiland langs de Wassenaarseweg, maar die locatie is onderdeel van een groter plan voor dat gebied waardoor niet zeker is of er een school gebouwd kan worden. Het alternatief is nieuwbouw op de huidige locatie van de school aan de Hazenboslaan.

De Leo Kannerschool wacht al jaren op een nieuw schoolgebouw, aangezien het huidige gebouw aan de Hazenboslaan in slechte staat verkeert. Hoewel iedereen het daarover eens is, laat besluitvorming over een nieuw gebouw op zich wachten.

De school besloot daarom eerder om dan maar een eigen plan te maken voor nieuwbouw op de huidige locatie, maar inmiddels heeft de gemeente Oegstgeest een aantal scenario's uitgewerkt.

Daarbij heeft niet de huidige locatie middenin het dorp de voorkeur, maar kijkt de gemeente naar een weiland langs de Wassenaarseweg op de grens met Leiden.

Volgens wethouder Matthijs Huizing is die locatie erg geschikt omdat de school - waar leerlingen met vormen van autisme speciaal onderwijs volgen - dan vlak bij verschillende zorginstellingen komt te staan.

Raad geeft toestemming voorkeur wethouder

De gemeenteraad gaf afgelopen week toestemming om het voorkeursscenario van de wethouder uit te gaan werken. Daarvoor is 395.000 euro vrijgemaakt.

Het is echter maar de vraag of de locatie aan de Wassenaarseweg beschikbaar is. Eerder werd namelijk over het gebied Endegeest afgesproken dat er eerst een compleet ontwikkelingsplan moet zijn voordat er in delen van dat gebied begonnen kan worden met bouwen.

Hoewel voor de Leo Kannerschool een uitzondering gemaakt kan worden, zou de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan jaren kunnen duren of zou andere provinciale of landelijke regelgeving de bouw van een school onmogelijk kunnen maken.

Raadslid D66 wil twee scenario's tegelijk uitgezocht

Die mogelijke problemen waren reden voor D66 om met een alternatief voorstel te komen. Raadslid Arne-Jan Vos meldde dat zijn partij wil dat er twee scenario's tegelijk worden uitgezocht.

Volgens Vos zijn de risico's op procedurele problemen in het gebied Endegeest zo groot, dat het extra geld voor de uitwerking van een alternatief plan op de huidige locatie van de school goed besteed is.

Hoewel het voorstel uiteindelijk niet in stemming werd gebracht, leverde de inbreng van D66 wel een toezegging van wethouder Huizing op. Hij beloofde in februari met een tussenstand van de plannen voor een nieuwe school te komen.

Huizing zal de gemeenteraad elke twee maanden op de hoogte houden over de voortgang van zijn onderzoek naar een nieuwe schoollocatie. Op basis daarvan kan worden besloten om alsnog extra geld voor het uitwerken van een alternatief scenario beschikbaar te stellen.