De Leidse Hockey Club Roomburg krijgt de beschikking over twee extra watervelden. Het is de bedoeling dat de versleten zandvelden in de zomerstop van 2020 worden vervangen.

De met zand ingestrooide kunstgrasvelden van de hockeyclub zijn al over hun levensduur en staan op het punt om te worden afgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Ook is de demping inmiddels onvoldoende, waardoor de kans op blessures toeneemt. Verder uitstel van het vervangen van de twee velden zou betekenen dat er geen competitie meer op kan worden gespeeld.

De velden moesten eigenlijk afgelopen zomer al worden vervangen, maar omdat Roomburg graag wilde overstappen op watervelden was extra tijd nodig.

De gemeente had de afgelopen jaren al geld opzijgezet voor de zandvelden, maar watervelden zijn duurder. Er moest daarom extra financiering worden gevonden. Watervelden zouden zorgen voor een sneller en attractiever spel, waarbij ook alle technieken toegepast kunnen worden.

Hockeyclub moet hogere huur betalen

Het renoveren van de bestaande velden kost 654.000 euro. Twee nieuwe watervelden kosten samen bijna 1,2 miljoen. De meerkosten betaalt de hockeyclub zelf in de vorm van een hogere huur aan de gemeente. De jaarlijkse huurkosten stijgen door de aanleg van de watervelden van 37.116 euro per jaar naar 92.703 euro.

De club wil de verhoging deels doorberekenen in de contributie en zoekt daarnaast naar extra inkomsten. Ook worden alle overige kosten tegen het licht gehouden.

Naar verwachting gaan de lidmaatschapskosten met zo'n 30 euro per jaar omhoog.