De zestien tijdelijke woningen voor speciale doelgroepen op de Sumatrastraat worden binnen enkele maanden verplaatst naar het grasveld tussen de Verdamstraat en de Burggravenlaan in de Leidse Burgemeesters- en Professorenwijk.

Daar blijven ze minimaal tien jaar staan. De woonunits van woningcorporatie Ons Doel moeten weg van de tijdelijke locatie op de Sumatrastraat, omdat de corporatie daar 82 sociale huurwoningen gaat bouwen.

De woonunits worden momenteel bewoond door twaalf bewoners die door stichting De Binnenvest worden begeleid en vier anderen.

De genoemde twaalf bewoners zijn voormalige dak- en thuislozen die in de afrondende fase van het hulptraject bij De Binnenvest zitten. Na een jaar stromen ze indien mogelijk door naar reguliere huisvesting.

Op basis van een studie naar mogelijke locaties in Leiden is het groene veld aan de Verdamstraat naar voren gekomen als de beste optie.