Het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) voldoet opnieuw op bepaalde punten niet aan de voorwaarden voor goede zorg, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een maandag gepubliceerd rapport. De protocollen voor het verdelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de zorg zijn niet op orde.

Op 14 januari trok de inspectie dezelfde conclusie en werd het LUMC verzocht om passende maatregelen te nemen.

Op 30 september voerde de inspectie een tweede toetsing uit op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Daarbij werd gesproken met twee artsen in opleiding tot specialist (AIOS) over de verdeling van verantwoordelijkheden op de afdeling. Ook werden protocollen en patiëntendossiers ingezien.

Ook uit de tweede toetsing blijkt dat de gehanteerde protocollen onduidelijk geformuleerd en onvolledig zijn, wat een negatief effect kan hebben op de zorg.

Het ziekenhuis moet uiterlijk op 13 januari een breedgedragen protocol hebben vastgesteld voor de verdeling van de verantwoordelijkheid en bevoegdheid op de afdelingen.