Het college van bestuur van de Universiteit Leiden trekt twee gepubliceerde wetenschappelijke artikelen van een voormalige medewerker in. De medewerker zou in strijd met de wetenschappelijke integriteit hebben gehandeld, concludeert de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit.

Drie naaste collega's van de voormalige medewerker en de wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie trokken eerder dit jaar aan de bel. De klachten werden vervolgens onderzocht door de commissie, die vier schendingen heeft vastgesteld.

Uit onderzoek van de commissie is gebleken dat de voormalige medewerker zonder toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie bloed heeft afgenomen bij proefpersonen, data heeft gemanipuleerd, medeauteurs niet goed heeft vermeld en subsidieaanvragen met onjuiste onderzoeksgegevens heeft ingediend.

De commissie adviseerde het college van bestuur van de universiteit vervolgens om de artikelen terug te trekken en de betrokken instanties, waaronder de nieuwe werkgever, te informeren. Ook moeten alle artikelen van de medewerker worden onderworpen aan nader onderzoek. Tot dusver heeft de commissie alleen artikelen waar klachten over zijn ingediend onderzocht.

Het college heeft alle adviezen overgenomen en gaat een commissie instellen om alle artikelen te onderzoeken. Ook is er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melding gedaan over de bloedafname. De inspectie kan mogelijk overgaan tot aangifte.