Het college van burgemeester en wethouders gaat het ontwerp van de herinrichting van het Ankerpark in Leiden voorleggen aan de gemeenteraad. De raad stelt naar verwachting op 19 december het ontwerp definitief vast.

Het verborgen Ankerpark tussen de Zijlpoort en de Meelfabriek zal na realisatie van de herinrichting en de komst van de singelparkbruggen echt deel uitmaken van de doorlopende singelparkroute.

De gemeente, de buurtbewoners, de Vrienden van het Singelpark en andere stadspartners hebben met elkaar gewerkt aan het ontwerp van het park. Hierbij waren kenmerken zoals een hoge verblijfskwaliteit en veel aandacht voor biodiversiteit belangrijk.

Nieuw in het Ankerpark wordt de beeldentuin van de Leidse kunstenaar Frans de Wit. Daarnaast worden er nieuwe bomen en planten toegevoegd en komt er een nieuwe speeltuin met speelveld.

Bestaande elementen in het park blijven behouden en krijgen extra nadruk zoals de bomen, het historisch bolwerk en het hondenuitlaatgebied.

Na het akkoord van de raad wordt de aanbestedingsprocedure gestart. De gemeente verwacht dat in het tweede kwartaal van 2020 kan worden gestart met de werkzaamheden. Het Ankerpark is naar verwachting eind 2020 gereed.