De Leiderdorpse politiek beslist maandagavond over de aanleg van Leidse Ring Noord waarvan drie delen op Leids en twee op Leiderdorps grondgebied liggen. Het is bijna zeker dat de Leiderdorpse gemeenteraad beslist om de snelheid op het tracédeel Oude Spoorbaan te maximeren op 50 kilometer per uur in plaats van 70.

In een bestuursafspraak tussen de twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland zijn al jaren geleden alle afspraken vastgelegd. Deze afspraken gingen onder meer over wie welk deel van de weg betaalt en dus ook over de maximumsnelheid op de rondweg.

De Leidse gemeenteraad nam afgelopen donderdag een besluit over de aanleg van de Leidse Ring Noord. Ook een door D66 Leiden ingediend voorstel werd aangenomen.

Daarin spreekt Leiden uit dat de Leidse bijdrage van 26,5 miljoen euro aan de Leiderdorpse tracédelen niet beschikbaar wordt gesteld als er op de Oude Spoorbaan 50 in plaats van 70 gereden gaat worden.

Dat dreigement maakt blijkbaar niet voldoende indruk in de buurgemeente. Het voorstel van de Leiderdorpse oppositiepartijen D66 en GroenLinks wordt gesteund door de grootste coalitiepartij LPL en krijgt bovendien vrijwel zeker de steun van de PvdA Leiderdorp.

Daarmee is er een ruime meerderheid voor de wens van bewoners van de wijken Buitenhof en Leyhof om van de Oude Spoorbaan een 50 kilometerweg te maken.

Omwonenden bang voor overlast na aanleg Leidse Ring Noord

Omwonenden zijn bang voor veel meer overlast als de Leidse Ring Noord is aangelegd. De weg wordt dan verdubbeld en krijgt veel meer verkeer te verwerken. Ze uiten hun ongenoegen onder meer op de speciale actiewebsite Max50.

Maandagavond wordt ook een tweede wijzigingsvoorstel in stemming gebracht. De VVD roept samen met het CDA en de ChristenUnie-SGP op om de snelheid op de Oude Spoorbaan op 70 kilometer per uur vast te stellen en maatregelen te nemen om de overlast voor de naastliggende wijken tegen te gaan.