De Partij Sleutelstad heeft zondag het vertrouwen in twee raadsleden opgezegd nadat deze bekend hadden gemaakt zich te willen afsplitsen van de partij.

Dat maakt Partij Sleutelstad bekend in een persbericht. Het gaat om raadsleden Anandkoemar Jitan en raadslid Anand Siwpersad.

Eerstgenoemde maakte aan fractievoorzitter Maarten Kersten bekend zich met zijn mederaadslid te willen afsplitsen. Toen het bestuur een artikel onder ogen kwam waarin Siwspersad de afsplitsing noemde, was voor hen "de maat vol".

Er was al een poos een conflict in de partij. Bij de bestuursverkiezing tijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) die eind september werd gehouden, verdwenen alle oprichters uit de partij. Volgens nieuwswebsite Sleutelstad voelden zij zich niet meer vertegenwoordigd door het nieuwe bestuur.

Volgens het bestuur hebben de twee raadsleden "elke vorm van bemiddeling in het conflict geblokkeerd". Ze schrijven dat de raadsleden niet op bijeenkomsten kwamen en er al anderhalve maand geen communicatie meer met hen was.

"De stap van raadslid Anandkoemar Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad om te breken met Partij Sleutelstad en onze fractie, beschadigt de partij en gaat ten koste van de kiezers, die hun vertrouwen in ons gesteld hebben", schrijft de fractie. "Wij betreuren dit maar zullen ons, ondanks deze terugslag, onverminderd in blijven zetten voor sociale rechtvaardigheid en meer zeggenschap voor de Leidse burgers."

Met het weggaan van de twee raadsleden bestaat de fractie nog slechts uit vier personen.