Willy Spaan, de voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), legt per 1 juni 2020 zijn functie neer vanwege het bereiken van zijn pensioenleeftijd.

Volgens de raad van toezicht heeft Spaan als "verbindende factor vooral stappen gezet in de richting van innovatieve, veilige en waarde gedreven zorg en heeft hij de samenwerking met (zorg)partners in en buiten de regio versterkt".

Spaan, die sinds 2015 de functie van voorzitter bekleedt, koos er bewust voor om zijn vertrek nu al aan te kondigen. Hierdoor heeft de raad van toezicht voldoende tijd om een geschikte opvolger te benoemen.

Vanaf 1 juni 2020 beëindigt Spaan tevens het voorzitterschap van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).