Tijdens werkzaamheden in de Hendrik Andriessenstraat in Leiderdorp is maandagmiddag een gaslek in kruipruimtes van enkele woningen ontdekt.

Een aantal mensen roken een indringende gaslucht bij een rij woningen. Ze belden de brandweer, die vervolgens metingen heeft uitgevoerd. Daarbij werd geconstateerd dat er inderdaad ergens gas vrijkwam.

Netbeheerder Liander is ter plaatse gekomen en heeft de lekkage gerepareerd. De lekkage bleek in de kruipruimte onder de woningen te zijn ontstaan.