Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen geeft in een brief aan de gemeenteraad toe dat het pand aan de Haagweg 47 in Leiden vorig jaar niet verkamerd had mogen worden.

Het past namelijk niet binnen de nieuwe verkamerregels waar de gemeenteraad binnenkort een oordeel over moet vellen. Bij verkameren worden woonruimtes verdeeld in aparte kamers die verhuurd kunnen worden.

Vooruitlopend op de verkamerregels gaf Spijker, tegen het advies van de regionale commissie bezwaar in, een omgevingsvergunning af om in het voormalige kantoorpand 37 onzelfstandige woonruimtes te realiseren.

Daarbij speelde mee dat er geen sprake was van het onttrekken van woonruimte. Het pand was eerder immers ook geen woning. Ook zou het passen binnen de nieuwe regels, waarbij, als de raad ze onveranderd overneemt, voor de Haagweg een quotum zou gaan gelden van 8 procent.

Volgens een telling van de gemeente zou Haagweg 47 het dertiende verkamerde pand in de straat worden en daarmee binnen dat nieuwe maximum vallen.

Buurt stelde dat telling van gemeente niet klopt

De buurt trok in mei van dit jaar aan de bel en stelde dat de telling van de gemeente niet klopt. Volgens de omwonenden zijn er aan de Haagweg geen 11, maar 28 verkamerde panden, fors boven de 8 procent, ofwel 15 panden.

Naar aanleiding van de signalen uit de straat heeft de gemeente nader onderzoek gedaan en komt nu ook tot de conclusie dat het aantal panden aan de Haagweg inderdaad boven het quotum uitkomt.

Telling gemeente ging fout door drie redenen

Het verschil van vijftien panden tussen de eerste inventarisatie van de gemeente en de tellingen van de omwonenden wordt op een drietal manieren verklaard.

Bij zes van de vijftien panden die de buurt heeft aangemerkt als verkamerd, is sprake van zelfstandige appartementen. Deze panden betreffen dus geen verkamerde panden.

In drie van de vijftien panden blijken gezinnen of minder dan drie personen woonachtig te zijn. Ook deze panden zijn geen verkamerde panden.

Tot slot blijkt het dat de bewoners van de overige zes panden, die door de buurt als verkamerd zijn aangewezen, niet ingeschreven staan bij de gemeente. Van deze zes panden blijken er na onderzoek vijf daadwerkelijk verkamerd te zijn.

Haagweg 47 blijkt negentiende verkamerde pand

Spijker komt nu niet tot 28 verkamerde panden, maar telt er bij nader inzien wel 18. Dat is het totaal van alle legaal en illegaal verkamerde panden inclusief twee panden waarvan de gemeente nog niet zeker weet of ze zijn verkamerd.

Haagweg 47 is in de nieuwe telling het negentiende verkamerde pand in de straat en had dus niet verkamerd mogen worden.

Welke gevolgen dit heeft voor de verkamering van het betreffende pand, moet nog blijken. Wethouder Spijker gaat niet uit eigen beweging de verkamering van Haagweg 47 terugdraaien.

Verkamering van zes panden wordt teruggedraaid

In de Haagwegflat hebben de ambtenaren van Spijker vijf illegaal verkamerde appartementen aangetroffen die niet in aanmerking komen voor legalisatie. Tegen het illegaal verkamerde pand Haagweg 29 loopt al een handhavingstraject, waardoor het strijdige gebruik daar volgens wethouder Spijker binnenkort stopt.

"Als die zes panden ontkamerd zijn, zal het aantal legaal verkamerde panden, inclusief Haagweg 47, weer binnen het voorgestelde quotum van 8 procent uitkomen", meldt Spijker in haar brief aan de raad.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden wil opheldering van het college en gaat schriftelijke vragen stellen over de kwestie.