De dierenambulance en het vogelasiel in Leiden zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor nieuwbouw. De gemeente Leiden bood eind 2018 een perceel grond in Park Kweeklust in de Lage Mors te koop aan, maar onlangs bleek dat het speciaal voor die plek ontworpen gebouw niet gerealiseerd kan worden.

De gemeente wil geen omgevingsvergunning verlenen als er geen stedenbouwkundige aanpassingen aan het ontwerp worden doorgevoerd en daarvoor ziet het bestuur van de organisatie geen mogelijkheden.

"Ook de opstelling van het naastgelegen Medisch Kinderdagverblijf speelt bij die beslissing een rol", laat voorzitter Jaap van Meijgaarden weten.

"Direct nadat ik de directie van het kinderdagverblijf over onze voornemens had geïnformeerd, ontvingen wij van hun advocaat bericht dat zij zich tegen onze komst zouden verzetten. Zij vreesden dat een vogelasiel negatieve gezondheidseffecten zou opleveren voor hun cliënten."

'Nieuwbouw voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen'

Volgens Van Meijgaarden zou de nieuwbouw worden voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen en werden er geen problemen verwacht.

"Ook bij andere vogelasiels in het land is er van gezondheidsproblemen bij naastgelegen woningen of gebouwen geen sprake, voor zover ons bekend", aldus Van Meijgaarden. Het afblazen van de nieuwbouw in de Lage Mors is voor de dierenambulancedienst een kostbare zaak.

Vorige week heeft het bestuur gesproken met wethouder Martine Leewis die heeft toegezegd te willen helpen met de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de nieuwbouw. "Daar zijn we blij mee, maar we kijken ook naar locaties buiten Leiden. Vooral aan de westkant, omdat die het meest centraal in ons werkgebied ligt", aldus de voorzitter.

Een soortgelijk verzoek aan de gemeente Oegstgeest bleef tot op heden onbeantwoord.