Stichting Het Leids Carillon Genootschap heeft de Leidse zangeres en componist Emma Brown gevraagd om een compositie voor de beiaard te schrijven in het kader van de jaarlijkse herdenking van het beleg en ontzet van Leiden. De compositie, genaamd Leidse Gedenck Klokken, Honger naar Vrijheid, is inmiddels klaar.

In het muziekstuk zijn de verschillende fasen en thema's van het beleg en ontzet van Leiden in negen korte delen muzikaal vormgegeven, zoals de honger onder de bevolking, de storm, de aankomst van de geuzen, de gevonden hutspot en een dankgebed. Een slotfuga, waarin tal van melodieën aan de orde komen die vaak worden gezongen en gespeeld rond 3 oktober, is de afsluiter voor het werk.

Het werk is tot stand gekomen met bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, de Van der Mandele Stichting, de 3 October Vereeniging Leiden, de gemeente Leiden en de Stichting Het Leids Carillon Genootschap.

De compositie Leidse Gedenck Klokken, Honger naar Vrijheid gaat op woensdag 2 oktober om 16.00 uur in première en wordt dan uitgevoerd door Levina Pors, beiaardier titulair van de gemeente Leiden, die een half uur zal spelen.

Deze activiteit zal voor de komende anderhalf jaar de laatste activiteit van de stichting rond het stadhuiscarillon zijn. Het stadhuis en de stadhuistoren ondergaan vanaf 1 januari 2020 een ingrijpende verbouwing waardoor de beiaard tijdelijk niet bespeeld kan worden.