De kosten van de aanleg van de rondweg om Leiden en Leiderdorp, de Leidse Ring, kunnen oplopen tot 134 miljoen euro, blijkt woensdagavond uit een persconferentie van de Leidse wethouder Martine Leewis en Leiderdorpse wethouder Willem Joosten.

In oktober 2018 werd de besluitvorming over de aanleg van de rondweg om Leiden en Leiderdorp met een jaar uitgesteld.

Vooral Leiden had vorig jaar behoefte aan extra tijd om de Leidse Ring goed in te passen in de omgeving van het Kooiplein en het stationsgebied.

Daar vinden allerlei ontwikkelingen plaats en de gemeente wilde voorkomen dat er te weinig rekening zou worden gehouden met alle veranderingen.

Het verdere uitstel - er wordt al sinds 2015 over de Leidse Ring gesproken - heeft ook de kosten flink doen oplopen. Het bedrag waar rekening mee gehouden wordt, is 134 miljoen euro. Enkele jaren geleden was dat nog 102 miljoen euro.

Kosten zijn door drie factoren opgelopen

De fors hogere kosten hebben drie oorzaken. Het gaat om de indexering van de bouwkosten, aanpassingen van de plannen en de sterk oplopende bouwkosten in een overspannen markt voor dergelijke klussen.

"En dan gaat het bij de aanleg van een weg meteen om grote getallen", zegt Leewis, die nog met de provincie in gesprek is om te proberen een hogere bijdrage te ontvangen dan de toegezegde 30 miljoen euro.

Uitvoeringsbesluiten worden in 2020 verwacht

Als de aanleg volgens planning verloopt, worden in 2020 de uitvoeringsbesluiten genomen voor twee van de vijf delen waarin de Leidse Ring nu is opgeknipt. Het gaat daarbij om de Plesmanlaan in Leiden en de Engelendaal in Leiderdorp.

De bouwtijd is naar verwachting twee jaar. Dus in 2022 zijn de eerste delen van de Leidse Ring klaar. Pas in 2026 is het hele project voltooid. Daar maakt ook de Rijnlandroute deel van uit.

De aanleg daarvan ging recentelijk van start met het aanzetten van de tunnelboormachine Gaia, die sinds juli onderweg is van de A4 onder Voorschoten - bij het tunnelbesluit door de Leidse buurgemeente omgedoopt tot Boorschoten - naar de A44.

'Stikstof geen probleem'

Omdat de weg van de Leidse Ring niet vlak langs natuurgebieden loopt, denkt wethouder Leewis niet dat het project gevaar loopt door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Door de uitspraak van mei mag dat programma niet meer gebruikt worden als basis voor het verlenen van toestemming voor (bouw)activiteiten en moet gekeken worden naar de daadwerkelijke stikstofneerslag die een project veroorzaakt. Landelijk is daardoor onzeker of achttienduizend projecten kunnen doorgaan.