De gemeenteraad van Leiderdorp heeft donderdag ingestemd met het tijdelijk onderbrengen van de bibliotheek in een gebouw bij de werf aan de Simon Smitweg.

De verhuizing van de BplusC-bibliotheek is nodig omdat De Sterrentuin aan de Laan van Berendrecht volgend jaar ingrijpend verbouwd wordt. Na die verbouwing, waarbij een onderkomen wordt gecreëerd voor welzijnsorganisatie Incluzio, keert de bibliotheek er terug.

FloreoKids kan tijdens de verbouwing blijven zitten. Het Leiderdorps Museum verhuist naar twee lokalen van de Gomarusschool aan de Vronkenlaan. Daarvoor stelt de raad 10.000 euro beschikbaar.

Wel moet het museum nog een oplossing vinden voor het opslaan van een groot deel van de totale collectie als die niet geëxposeerd wordt.

Twee opties in kaart gebracht

Voor de bibliotheek werden twee opties in kaart gebracht. Naast een tijdelijk onderkomen, werd ook nagedacht over een bibliobus met kinderboeken, die op zaterdagochtenden in Leiderdorp komt te staan in combinatie met een bibliotheekdienst voor mensen die slecht ter been zijn.

De raad kiest voor de tweede optie, die ook de voorkeur heeft van BplusC. Zonder een tijdelijke vestiging vreest de organisatie voor veel opzeggingen en bovendien moeten veel kosten, zoals voor verhuizen en opslag, sowieso worden gemaakt.