De grond van IKEA in de Leiderdorpse Bospoort wordt in de toekomst waarschijnlijk gebruikt als bedrijventerrein, laat VVD-wethouder Willem Joosten in een brief aan de gemeenteraad weten. De wethouder ziet dit als de meest logische invulling nu het Zweedse bedrijf definitief heeft besloten zich niet op de plek langs de snelweg te vestigen.

Begin vorig jaar verwierf IKEA de grond in het gebied, maar het liet al kort daarna weten dat er geen woonwarenhuis zou komen. Het bedrijf zet uit strategische overwegingen in op binnenstedelijke winkels, maar ook daarvoor komt de plek in Leiderdorp niet in aanmerking.

Contractueel hebben de gemeente Leiderdorp en IKEA zich al in 2017 verplicht om met elkaar in overleg te treden als er niet binnen 24 maanden zou zijn begonnen met de bouw van de woonwinkel. Die termijn verloopt aan het einde van dit jaar.

Omdat nu al duidelijk is dat IKEA de grond zelf niet zal gaan gebruiken, wordt niet tot december gewacht met het maken van afspraken over de toekomst van het gebied. De gemeente en IKEA gaan snel met elkaar om tafel om over de beste invulling voor het gebied te praten.

Verschillende opties onderzocht

De afgelopen periode zijn ook verschillende opties voor een tijdelijke invulling van de ontwikkelplek in Bospoort onderzocht. Zo is gekeken of er een zonnepark kon komen, maar dat bleek niet haalbaar.

De afgelopen periode is bekeken of het gebied ingezaaid kan worden met olifantsgras, dat tot biobrandstof of verpakkingsmateriaal verwerkt kan worden. Ook dat blijkt niet op een rendabele manier te kunnen.

Omdat nu wordt toegewerkt naar een definitieve bestemming, worden andere opties voor een tijdelijke invulling niet meer overwogen.