De gemeente Leiden gaat bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering. Dat is de eerste van een aantal forse maatregelen om een miljoenentekort te voorkomen. Deze eerste maatregel moet een besparing van ruim 950.000 euro opleveren.

Zonder ingrepen is het begrotingstekort volgend jaar namelijk zo'n 6 miljoen euro en dat kan in de jaren erna oplopen tot een structureel tekort van bijna 13 miljoen euro in 2023.

Om zulke grote tekorten te voorkomen gaat de gemeente dus bezuinigen op de bijdrage aan de collectieve zorgverzekering. De bijdrage van Leiden is nu bovengemiddeld in vergelijking met andere gemeenten.

De 954.000 euro die de maatregel oplevert is hoger dan de 8 ton die het college ermee wil besparen. Het verschil wordt gebruikt om andere bezuinigingen binnen het sociaal domein te verlagen.