Een afstamming van de beroemde Leidse burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werff is lid geworden van de 3 October Vereeniging. Huib Dullemond woont in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg, komt uit Gouda en was nooit inwoner van Leiden, maar is nu naar aanleiding van zijn eigen stamboomonderzoek lid geworden.

Het stamboomonderzoek bracht Dullemond vele generaties terug in de tijd, totdat hij op de naam Pieter Adriaansz. van der Werff stuitte. "Die kende ik helemaal niet. Ik ging ervan uit dat het een boerenknecht of zo was, zoals zovelen in die tijd," vertelt Dullemond. Totdat hij erop werd gewezen dat Van der Werf een bekende persoonlijkheid was in Leiden.

Vorige week was Dullemond een dag in Leiden, onder meer om zijn verhaal te delen met burgemeester Henri Lenferink. Ook bracht hij een bezoek aan het servicepunt van de 3 October Vereeniging en ging hij op de foto met voorzitter Rik Kamps.

Dullemond: "Sinds een jaar weet ik door mijn stamboomonderzoek dat de beroemde Leidse burgemeester Pieter Adriaenszoon van der Werff mijn voorouder is. Ik ben een achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achterkleinzoon van Van der Werff."