Tussen de stations Leiden en Utrecht gaan in de toekomst meer treinen rijden, blijkt uit het coalitieakkoord van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP in Zuid-Holland, dat dinsdag op het Provinciehuis in Den Haag werd gepresenteerd.

Zuid-Holland is de laatste provincie waar een coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Het nieuwe provinciebestuur bestaat uit zes gedeputeerden, één meer dan bij de vorige coalitie. Deze uitbreiding kost 1,6 miljoen euro.

De VVD levert als grootste partij twee gedeputeerden. CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP elk één.

Een van de beloften in het nieuwe coalitieakkoord is de frequentieverdubbeling van het aantal treinen op het spoor van Leiden naar Utrecht. Verder wordt ook ingezet op andere investeringen in de vorm van bereikbaarheid en vervoer. Om de wegen in Zuid-Holland te ontlasten, zal meer gebruik worden gemaakt van vrachtvervoer over water.

Ook krijgen fietsers ruim baan. Er komen extra fiets- en wandelpaden en nieuwe fietssnelwegen. Daarnaast moeten er volgens de nieuwe coalitie meer oplaadpunten voor e-bikes worden aangelegd.

Bestuur heeft 160 miljoen euro aan incidenteel geld beschikbaar

Het provinciebestuur heeft 160 miljoen euro aan incidenteel geld beschikbaar, boven op de 700 miljoen die het jaarlijks uitgeeft. Van dit bedrag is 40 miljoen euro beschikbaar voor het economische klimaat, 30 miljoen euro voor schone energie, 25 miljoen euro voor erfgoed en cultuur, 20 miljoen voor het versterken van steden en dorpen en 19,6 miljoen voor het verlagen van de motorrijtuigenbelasting.

Daarnaast staat er 10 miljoen euro ter beschikking voor een gezonde leefomgeving en 5 miljoen euro voor landbouw, natuur en bodemdaling.