De gemeente Leiden start een nieuwe subsidieronde voor sportstimulering. De gemeentesubsidie wordt voortgezet in een aangepaste vorm. Tot en met 2023 stelt de gemeente elk jaar in één ronde 50.000 euro beschikbaar.

Ideeën voor de ronde in 2019 moeten voor dinsdag 1 oktober worden ingediend. Voor de rondes in 2020 tot en met 2023 is de deadline 1 april.

Met de regeling wil de gemeente meer Leidenaren aan het bewegen krijgen. Bij de opzet van het fonds in 2017 was er nog 250.000 euro per jaar te verdelen in twee rondes.

Er waren echter elke keer onvoldoende geschikte aanvragen, waardoor het geld bleef liggen. Daarom is er besloten de subsidieregeling in aangepaste vorm voort te zetten.

De ideeën moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het gaan om vernieuwing van het sportaanbod en gaat de gemeente uit van cofinanciering. Dit houdt in dat de gemeente Leiden niet de totale kosten van het project betaalt.