Het Urban Act College in Leiden stopt na het eerste jaar te bestaan. De opleiding was bedoeld voor jongeren die in het reguliere onderwijs niet goed terecht konden. De leerlingen worden na de vakantie ondergebracht bij mboRijnland.

In juli vorig jaar werd de feestelijke aftrap gegeven voor de school die enkele lokalen in gebruik had aan de Maresingel. Jongeren die al langere tijd van de radar verdwenen waren en zich niet thuis voelden in het reguliere onderwijs kregen bij het Urban Act College het afgelopen jaar de kans om hun verkopersdiploma te halen. Het was de bedoeling om jaarlijks ongeveer veertig jongeren de mbo-opleiding Entree of niveau 2 te laten volgen.

Directeur Houssin Bezzai vindt het jammer dat het project niet door kan, maar kijkt wel vooruit. "Je moet soms ook eens iets proberen en niet alles lukt even goed. Ik heb het met heel veel plezier gedaan," aldus Bezzai die na de vakantie aan de slag gaat bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bezzai wordt relatiemanager voor gemeentes, scholen en buurtopbouwwerkers.

Bezzai blijft ook in Leiden actief. Onder meer met het initiatief Leidse Boontjes dat eerder dit jaar van start ging. Via het project in het restaurant van Nieuwe Energie in Leiden werken jongeren die buiten de maatschappij dreigen te vallen, aan een nieuwe toekomst. Het project Leidse Boontjes is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die er vrijwillig voor kiezen om aan het project mee te doen.