Er is botulisme gecontateerd in het water nabij de Dierenweide in de Coebel in Leiden. De ziekteverschijnselen van botulisme beginnen met onder meer misselijkheid, duizeligheid en een zwak gevoel.

De gemeente plaatst waarschuwingsborden op de hoek van de Aaltje Noordewierlaan en het Jaques Urlusplantsoen.

Zwaardere mogelijke symptomen na het in aanraking komen met door botulisme besmet water zijn slecht zicht, moeilijk praten en een mogelijk toenemende verlamming van spieren. Die verlamming kan ademhalingsproblemen veroorzaken.

Deze verschijnselen hoeven niet altijd voor te komen, veel vormen van de ziekte zijn niet schadelijk voor mensen. Daarbij is de kans om als mens botulisme te krijgen zeer klein, zegt het RIVM.

'Meldt dode of zieke dieren bij Dierenambulance'

De gemeente roept inwoners op om een melding te maken bij Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden wanneer dode of zieke dieren in en rond de plassen worden waargenomen.

Ook waarschuwt Leiden om honden niet in het water te laten zwemmen en geen vogels te voeren. Het laatste kan ervoor zorgen dat de vogels elkaar besmetten en daarnaast heeft het een negatief effect op de waterkwaliteit.