De herinrichting van het Ambachtsplein tussen de Maresingel en de Langegracht in Leiden loopt minimaal acht weken vertraging op. Onder het voormalige parkeerterrein is een oude pijpleiding aangetroffen die specialistisch moet worden verwijderd.

Het extra bodemonderzoek en de sanering van de grond duren in ieder geval tot eind augustus.

Woensdagavond legde de gemeente tijdens een bijeenkomst in het Energiepark uit dat de werkzaamheden stilliggen door de aangetroffen vervuilde grond komt. "We wisten bij de start van de werkzaamheden al dat het gebied mogelijk vervuild is", legt projectleider Marloes van der Meer (Singelpark - Energiepark) desgevraagd uit.

"Dat hebben we ook meegegeven aan de aannemer."

Terrein meerdere malen gesaneerd

Het terrein van de voormalige gas- en lichtfabrieken is de afgelopen vijftien jaar al meerdere malen intensief gesaneerd, maar dat betekent volgens Van der Meer niet dat de grond nu helemaal schoon is.

"Er zijn altijd onderdelen van het terrein gesaneerd, nooit het terrein als geheel. En langs de waterkant is dat bijvoorbeeld tot dieper in de grond gebeurd dan op het plein. Dat heeft te maken met de noodzaak van saneren op basis van de plannen voor een bepaald stukje van het gebied."

Omdat er op de huidige graaflocatie weer een parkeerterrein terugkomt, is daar in het verleden maar vrij oppervlakkig gesaneerd.

Melding maken duurt vijf weken

De door de aannemer aangetroffen pijpleiding is een vervuiling waarbij vooral de administratieve doorlooptijd hoog is. Een melding maken bij de Omgevingsdienst - en het onderzoek dat volgt - duurt minimaal vijf weken, waarna het saneren ook nog ongeveer twee weken in beslag neemt.

In de tussentijd kan er op andere plekken van het Singelpark wel worden gewerkt. Daardoor loopt de oplevering van het hele stukje Singelpark, voor dit najaar gepland, daardoor maar beperkt vertraging op.

Grondig grondonderzoek verrichten

Woensdagavond werd de gebiedsvisie voor het Energie gepresenteerd. De vervuiling van de grond is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal grondig grondonderzoek worden verricht, maar het risico op onverwachte vervuiling blijft, ondanks eerdere saneringen, aanwezig. De gemeente heeft daarvoor een budget gereserveerd om onverwachte kosten mee op te kunnen vangen.