De gemeente Leiden gaat aan de slag met een zogeheten 'materialenpaspoort'. In een dergelijk document komt te staan welke materialen in gebouwen worden verwerkt, zodat ze bij de sloop opnieuw gebruikt kunnen worden.

Op die manier worden grondstoffen een langdurig leven gegeven. Dat zou bijdragen aan de circulaire economie waar Leiden naartoe werkt.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering riepen de lokale fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren wethouder Yvonne van Delft op om zich hard te maken voor het registreren van alle materialen die gebruikt worden bij bouw of verbouw in de stad, zodat deze later weer opnieuw ingezet kunnen worden.

De wethouder vond dit een goed initiatief. Ook alle 39 raadsleden stemden met het voorstel in.

'Methode staat nog in kinderschoenen'

Dat betekent niet dat Leiden nu direct een materialenpaspoort gaat maken. De methode zou nog in de kinderschoenen staan.

Wel zijn er bedrijven die al met een materialenpaspoort werken en de gemeente Leiden probeert waar mogelijk bij die methode aan te sluiten