Het Instituut voor de Nederlandse taal (INT) heeft een woordenboekje gemaakt met schilderstermen uit de tijd van Rembrandt.

Met deze reconstructie van het 17e-eeuwse Nederlands van Rembrandt van Rijn wil het INT een bijdrage leveren aan het Rembrandtjaar waarin ook in Leiden wordt stilgestaan bij het feit dat de beroemde Leidse schilder 350 jaar geleden overleden is.

Het gelegenheidswoordenboekje 'Woorden voor Rembrandt' bevat allerlei termen uit het schildersvak met daarbij de herkomst. Wie benieuwd is wat schilderstermen als 'aanleggen' of 'zwaddering' uit de 17de eeuw betekenen die Rembrandt ongetwijfeld gebruikte, moet beslist even door het gelegenheidswoordenboekje bladeren.

Rembrandt stierf in 1669 op 63-jarige leeftijd. Daarom herdenkt het INT de schilder met een collectie van 63 termen, voor elk levensjaar een woord. Om te laten zien hoe de woorden in de praktijk gebruikt werden zijn bij elke term een of twee citaten toegevoegd uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), of rechtstreeks uit 17de-eeuwse schildershandleidingen.