Het college van burgemeesters en wethouders heeft een ambitiedocument opgesteld voor de herinrichting van het Diamantplein in Leiden en de directe omgeving.

In het document staan de plannen voor zo'n 140 woningen in het huidige Denksportcentrum en het voormalige Radiusgebouw. De initiatiefnemers zijn de eigenaren van het winkelcentrum, het voormalige Radiusgebouw aan de Opaalstraat, en het Denksportcentrum aan de Robijnstraat.

"Er is veel leegstand in het winkelcentrum en iedereen vraagt om nieuwe winkels en om er weer een bloeiend hart van de wijk van te maken", aldus wethouder Yvonne van Delft.

In het gebouw aan de Opaalstraat moeten zo'n 120 woningen komen in de sociale huursector: zo'n zestig starterswoningen en zestig zorgwoningen. Daarnaast moeten er zo'n vijftien tot twintig koopwoningen in het middensegment beschikbaar worden gesteld. Het gebouw moet ongeveer twaalf verdiepingen hoog worden.

'Winkelcentrum moet opener worden'

De eigenaar van het winkelcentrum wil datzelfde centrum opener maken. Er komt nog maar één passage door het winkelcentrum heen en er komen meer winkels in de plint aan de buitenkant. Ook wordt er naast de huidige Jumbo een aanvullende, goedkopere supermarkt toegevoegd.

De gemeente wil het gebied daarnaast vergroenen en verbinden met het Morspark en het buurtcentrum.

Plannen staan nog niet vast

De gepresenteerde plannen staan nog niet vast, maar geven wel een goede idee wat de bewoners in de komende jaren kunnen verwachten. Van Delft: "Dit is een ambitiedocument. Hiermee zeggen wij als gemeente: als u iets wilt, dan zijn dit ongeveer de kaders. Daar zit nog wel wat ruimte, maar de plannen zijn ook in gesprekken samen met de eigenaren tot stand gekomen."

De gemeenteraad moet zich nu gaan buigen over de plannen. Dan volgt een kaderbesluit met de precieze plannen. Dat kaderbesluit staat gepland voor volgend jaar.