Openbare basisschool De Arcade in de Leidse wijk Roomburg krijgt met ingang van 1 augustus een nieuwe directeur. PROOLeiden, de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden, heeft Geert-Jan Wijgergangs aangetrokken als opvolger van Anda Ciere die met pensioen gaat.

“Wijgergangs is een ervaren onderwijsman,”zo meldt PROOLeiden. “Hij werkt sinds 1985 in het onderwijs. Eerst als leerkracht van nagenoeg alle (combinatie-)groepen die een basisschool kan hebben, daarna als adjunct-directeur en vanaf 2000 als directeur."

Wijgergangs werkte eerder in het regulier basisonderwijs, Jenaplan- en Daltononderwijs, en gespecialiseerd onderwijs voor hoog- en meerbegaafde kinderen met een internationale oriëntatie.

De Arcade is een school voor ruim 350 leerlingen en is een Brede School, dit is een samenwerkingsverband van onderwijs, opvang en welzijnsorganisaties.