Universiteit Leiden heeft tijdens een sollicitatieprocedure onrechtmatig gehandeld tegenover een sollicitant. Dit heeft de rechtbank Den Haag woensdag geoordeeld. De universiteit moet de schade vergoeden die de sollicitant als gevolg van het onrechtmatig handelen heeft geleden.

De rechtbank laat weten dat een lid van de benoemingsadviescommissie tijdens de procedure voor benoeming van een hoogleraar Engelse taalkunde informatie over de sollicitant heeft verzameld zonder zijn toestemming. Dit is niet toegestaan volgens de sollicitatiecode waaraan de universiteit zich heeft gebonden.

Omdat de sollicitant niet op de hoogte werd gebracht van de informatie die over hem verzameld is, kon hij er niet op reageren. De rechtbank noemt dit handelen "onzorgvuldig" en vindt dat de universiteit de NVP-sollicitatiecode "met voeten heeft getreden".

De benoemingscommissie is door het college van bestuur ontbonden en er is een nieuwe commissie samengesteld. De sollicitant is tweemaal opnieuw uitgenodigd om opnieuw te solliciteren, maar hij koos ervoor dat niet te doen.