De pilot die de gemeente Leiden eind april aankondigde, waarbij bijstandsgerechtigden kamers verhuren aan studenten, is illegaal. Dat concludeert het kabinet maandag na vragen van de VVD Tweede Kamerfractie.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) baseert de gemeente Leiden zich ten onrechte op een artikel uit de Participatiewet. De Participatiewet bepaalt dat onkostenvergoedingen, in het kader van vrijwilligerswerk, niet in mindering worden gebracht op de uitkering.

Van Ark: "Een bijstandsuitkering is een tijdelijke vangnetregeling voor de noodzakelijke dagelijkse kosten van bestaan. De uitkering is aanvullend op de eigen middelen van de betrokkene. Als eigen middelen in hoogte veranderen, heeft dit dus gevolgen. Inkomsten van onderhuur moeten op grond van het vierde lid van artikel 33 Participatiewet als eigen middelen worden aangemerkt en dus van de uitkering worden afgetrokken."

Inmiddels heeft de gemeente Leiden contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt Van Ark. De gemeente gaat niet door met de voorgenomen pilot.

De Leidse VVD reageert verheugd op het Haagse veto. "We plaatsten net als de VVD Tweede Kamerfractie al eerder vraagtekens bij de aangekondigde pilot om bijstandsontvangers bij te laten verdienen door kamers te verhuren aan studenten", zegt raadslid Maarten de Crom. "Dat de gemeente Leiden nu afziet van de pilot vinden we een verstandig besluit, want zoals wij eerder aangaven leek de pilot gebaseerd op gegoochel met geldende wet- en regelgeving."