Het burgerinitatief Nieuw Leids Bolwerk presenteert donderdag haar plannen voor het Energiepark en de omgeving. Dat meldt het initiatief zelf.

De plannen zijn samengesteld na huiskamergesprekken, een participatietraject van de gemeente, werkateliers en reacties van betrokkenen op een bijeenkomst.

Door alle bijdragen van bewoners, betrokkenen en stadspartners heeft het initiatief een plan opgesteld, samen met Bouwfonds Property Development, woningcorporatie De Sleutels en aanbieder voor zelfbouw Steenvlinder.

Het initiatief pleit voor een groene stadsbuurt middenin Leiden en wil zoveel mogelijk steun behalen voor dit plan.