De gemeente Leiden heeft samen met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude een nieuwe visie gemaakt voor jeugdhulp genaamd 'Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)'. Met het aangescherpte beleid willen de Leidse regiogemeenten meer grip krijgen op de oplopende kosten voor jeugdhulp en betere zorg garanderen aan jongeren.

"De kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin staan centraal,"zegt de Leidse wethouder Marleen Damen. "We willen de jeugdhulp op een kleinschalige manier organiseren; passende hulp dichter bij de inwoners en meer binnen de leefwereld en mogelijkheden van kinderen en gezinnen."

Ten opzichte van de Rijksbijdrage heeft Leiden op de jeugdhulp een tekort van 4.9 miljoen euro voor 2019. Om de ambities die zijn vastgelegd in de visie waar te maken en verder te kunnen investeren in de transformatie en doorontwikkeling van jeugdhulp, is voldoende budget nodig.

De gemeente heeft uit de eigen middelen al een groot deel van de tekorten gecompenseerd.

'Structureel geld bij voor goede hulp'

De afgelopen jaren zijn diverse actieplannen en fondsen door het Rijk gelanceerd, met het doel de transformatie op gang te krijgen of tekorten bij gemeenten te verkleinen.

Damen: "Hier zijn we blij mee, maar is het niet genoeg. Wij vinden dat er structureel geld bij moet om de taken voor goede hulp en ondersteuning aan de jeugd uit te kunnen voeren. Hierover zijn we in gesprek met de VNG en het Rijk."