Het Leids Mediafonds heeft in de voorjaarsronde die op 1 april sloot ruim 150.000 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. "Het gaat om diverse producties, variërend van artikelen, podcasts en documentaires, waarvan er een flink aantal in serie zal verschijnen", zo laat het fondsbestuur weten.

In totaal kwamen er deze ronde 31 aanvragen binnen, waarvan er negen worden ondersteund.

Dit keer zijn projecten gehonoreerd over nascheiding van afval, het leven in de Leidse Slaaghwijk, armoede in Leiden, verkamering, participatie, de rol van het Chinese Yisheng Development bij de bouw van de campus op het Leiden Bio Science Park, gemeentelijke regionale samenwerking, gemengde woonvormen en de vercommercialisering van Rembrandt in Leiden.

Volgens Nieman bewijzen het aantal en de kwaliteit van de journalistieke aanvragen dat het fonds in een behoefte voorziet.

Achttien projecten in eerste ronde

In de eerste ronde, die tot 1 oktober 2018 liep, kregen achttien projecten financiële steun van het Leids Mediafonds. Daar van is een deel inmiddels afgerond, waaronder een serie over rookvrije sportverenigingen in Leiden en een serie over de Leidse professor Christiaan Snouck Hurgronje.

Andere projecten lopen nog of moeten nog beginnen.