De gemeente Leiden begint aanstaande maandag met de herinrichting van het Ambachtsplein. Dat is de nieuwe naam voor het parkeerterrein tussen het gebouw van de voormalige vuilverbranding aan de Langegracht 70C en het Tweelinghuis naast het Stadsbouwhuis.

De herinrichting maakt deel uit van het Singelpark. Vanaf 6 mei mag er niet meer geparkeerd worden op het Ambachtsplein. Het parkeerterrein wordt afgezet met hekken en helemaal afgesloten.

Vervolgens wordt het terrein leeg geruimd en opnieuw bestraat. Er wordt een stuk park aangelegd en ook worden er boomvakken gemaakt, waar later dit jaar bomen worden geplant.

Tenslotte wordt in het najaar over de dam bij de Maresingel een fiets- en voetgangerspad aangelegd.

Deze werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer zes maanden in beslag. Enkele jaren geleden is het gebied al gesaneerd.