De gemeente Leiden gaat de parkeernormen tussentijds aanpassen. Na de zomer buigt de raad zich over een nieuwe parkeerverordening waarin de geldende parkeernormen naar beneden worden bijgesteld. Het college doet alvast een proef op het voormalige veilingterrein van De Raad Vastgoed bij de Lammenschansweg, en aan de overkant in de Lammenschansdriehoek.

Daar komen (nieuwe) bewoners niet meer in aanmerking voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning. Het doel is om de bouw van meer woningen mogelijk te maken dan op basis van de huidige parkeernormen zou kunnen. Om overlast in de omgeving te voorkomen krijgen bewoners nu namelijk niet automatisch meer (recht op) een parkeervergunning.

Leiden gaat de komende jaren 8.500 woningen bijbouwen. Is er in een gebied onvoldoende ruimte om te voldoen aan de huidige parkeernorm van ongeveer 1,5 parkeerplaats per woning, dan wordt daar in de toekomst vanaf geweken. Dit om nieuwbouwprojecten toch mogelijk te maken.

Afwijken van die parkeereis kan alleen in gebieden waar betaald parkeren geldt. Alleen dan kan worden voorkomen dat bewoners zonder vergunning toch in de omgeving gaan parkeren. Voor de zekerheid trekt de gemeente rondom zo’n gebied nog een cirkel van 500 meter ter verdere ontmoediging.