Het Leidse college stelt de gemeenteraad voor om af te zien van de aanleg van de zogeheten Gouden Balbrug bij de Langegracht. De brug wordt te duur en zorgt voor extra vertraging in de aanleg van de Centrumroute.

“De Gouden Balbrug biedt een aantal kansen, maar brengt ook een spanningsveld met zich mee tussen de benodigde doorvaarthoogte en de gewenste hellingspercentages voor met name langzaam verkeer”, aldus het college.

Het advies aan de raad is dan ook om de Gouden Balbrug niet toe te voegen aan de scope van het project Langegracht en daarmee niet verder uit te werken.

In het coalitieakkoord namen D66, GroenLinks en de PvdA de nieuwe brug op als gewenste ontwikkeling om de doorvaarbaarheid te verbeteren. Dat leidde eerder tot verbazing in de gemeenteraad omdat geen enkele partij hier om had gevraagd en ook omwonenden er niets voor voelen.

Route loopt vertraging op

Nu ligt er onder de Langegracht een duiker bij de kruising met de Korte Mare en de Nieuwe Mare. Om een rechtstreekse vaarverbinding tussen het Leidse centrum en de Kagerplassen mogelijk te maken, kwam het plan voor de Gouden Balbrug op tafel.

Het college dacht er zo’n 3,5 miljoen euro voor nodig te hebben, maar gaat in de jongste verkenning uit van hogere kosten vanwege de aantrekkende markt. Ook de verdere verknoping met de Centrumroute ziet het stadsbestuur nu als onwenselijk.

Die route loopt toch al vertraging op door de koppeling met de ondergrondse Garenmarktgarage