Zeven van de negen partijen in de Leidse gemeenteraad willen van het college van B en W weten waarom er is besloten om een proef van een jaar te gaan doen met het laten verhuren van kamers door mensen met een uitkering. Het college deed dit zonder het eerst als raadsvoorstel voor te leggen.

De raadsleden vragen zich of af het college nog bereid is om toch een raadsvoorstel te realiseren naar aanleiding van de woensdag bekendgemaakte 'Pilot kamernood onder studenten en bijstand'.

Leiden kent een fors tekort aan studentenkamers. Veel huishoudens in Leiden hebben, zo denkt het college, in hun woning een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Onder hen zijn ook veel bijstandsgerechtigden.

"Met een speciale regeling waarbij een bijstandsontvanger een bedrag van 170 euro per maand bovenop de uitkering ontvangt, stimuleert het college bijstandsontvangers om een kamer te verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. De pilot loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020," aldus het besluit van woensdag.

Reacties veelal negatief onder inwoners en raadsleden

De reacties zijn veelal negatief, zowel onder inwoners van Leiden als onder raadsleden. De raadsleden stellen gezamenlijk zo'n dertig vragen. Deze gaan onder andere over of er een juridische toets heeft plaatsgevonden om na te gaan of de pilot niet in strijd is met landelijke wet- en regelgeving.

Die is er niet geweest vertelde wethouder Yvonne van Delft woensdagmiddag al bij de bekendmaking van het besluit. Waarschijnlijk mag het niet, maar het college schaart het nu onder 'vrijwilligerswerk' en dat mogen mensen met een uitkering tot op zekere hoogte wel doen zonder gekort te worden.

De zeven partijen willen ook weten hoeveel kamers er bij Leidse huishoudens niet gebruikt worden en hoe het college aan die cijfers komt. Daarnaast vraagt de raad zich ook af of MBO-studenten van de regeling gebruik kunnen maken.

Hoogte huurbedrag wekt vragen op

De hoogte van het huurbedrag dat de Leidse steuntrekkers mogen vragen voor hun leegstaande kamers, leidt ook tot gefronste wenkbrauwen bij de raadsleden.

"Waarop is de hoogte van 235 euro gebaseerd, hoeveel kamers mag een huishouden verhuren en worden de verhuurde kamers getoetst aan het bestaande puntensysteem dat gangbaar is voor studentenkamers", zo vragen ze zich af.

Een andere serie vragen aan het college gaat over de financiële gevolgen die het verhuren van een deel van de woning kan hebben voor bijstandsgerechtigden.