In een door alle partijen ondertekende brief roept de Leidse gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en de scholen uit de Leidse regio op om het passend onderwijs te verbeteren.

De brief is geschreven naar aanleiding van intensieve gesprekken met ouders en betrokkenen van het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) dat afgelopen week noodgedwongen haar deuren sloot.

Per 1 mei loopt de gemeentelijke subsidie af en is er geen geld meer beschikbaar om de klas met elf hoogbegaafde en sensitieve kinderen voort te zetten. De afgelopen maanden is er daarom hard gewerkt aan het vinden van een passende plek bij een bestaande onderwijsinstelling.

Volgens de negen politieke partijen moeten scholen, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en de gemeente Leiden beter met elkaar samenwerken om zowel Leidse als landelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Raad ziet cruciale rol weggelegd voor jeugdzorg

Naast versterking van de relatie tussen scholen en samenwerkingsverbanden, ziet de gemeenteraad ook een rol weggelegd voor de jeugdzorg. "De zorg op scholen voor bepaalde leerlingen kan en moet beter. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg heeft de gemeente hierin een belangrijke en begeleidende rol."

Door de brief unaniem te ondertekenen zendt de raad een krachtig signaal uit naar wethouder Marleen Damen (jeugdzorg).

Oplossingen op maat

De gemeenteraad wil dat Damen een halfjaarlijkse update geeft over de stand van zaken van het passend onderwijs in Leiden. “Met vereende krachten van leraren, scholen, ouders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, de gemeente, maar ook de landelijke organisaties en het Rijk moet het mogelijk zijn maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen", schrijven de raadsleden in de brief.